15.06.2018 – 17.09.2018 // Ole Jauch – ”Fortid møder Nutid møder Fortid”

Fernisering den 15. juni kl. 16:30 – 17:30 i Den Lille Gule Kaffebar

Udstillingen er opbygget  omkring en rækker bunkere, der ligger på Vestkysten ved Vigsø strand i Nordjylland.

Disse bunkere blev bygget i 1942 som en del af Nordkystlinien, der var en del af Tyskernes forsvarsværk, hvor Norge og Danmark indgik. 

 

 

 

 

 

 

 

© Ole Jauch
© Ole Jauch
© Ole Jauch
© Ole Jauch
© Ole Jauch
© Ole Jauch

Om fotografen / About the Photographer

(DK)

Livet er ikke nødvendigvist perfekt, men består ofte af en lang række særegne skæve finesser, som alt I alt kan give et perfekt udtryk. Med det for øje, ønsker jeg at skildre det perfekte i det uperfekte.

Uden følelser er livet og oplevelsen ikke levende. Jeg tager derfor kun billeder af det, jeg ser, hvis jeg samtidig har en følelsesmæssig oplevelse. På samme måde ønsker jeg at beskueren modtager mine billeder i en følelsesmæssig ånd. 

Livet handler også om møder og møder opstår konstant i livet. Møder er møder mellem mennesker, elementer, strukturer og på et endnu højere plan møder mellem eksistenser på mentale og metafysiske plan.

Titlen “Møder” favner i sin enkelthed alle mine fotografier og derfor har jeg defineret det som en overordnet titel for alle mine fotografiske projekter – et livsprojekt.  

Møder er små og fine og møder er voldsomme og kraftige. 

I Møder møder jeg livet og igennem Møder lever jeg livet

Fotografierne er til salg i limiteret oplag
90x120cm (plate#13) nummeret 1-5  DKK18.500
“A2” (ca. 42x59cm) (plate#1-PH – plate#12), nummeret 1-10 DKK4.500
20x30cm (plate#14 – plate#16-PH) u-nummeret DKK1.500 

Bestilling/information/kontakt: ole@jauch.dk eller på telefon 53541650

 

 

(ENG)

Life is not necessary perfect, but consist of a large number of peculiar leaning subtleties together creating the perfect impression. With this I’m looking for the perfect in the imperfect.

Without feelings life and experience is not alive. I’m only capturing pictures if I have a emotional experience myself. That’s the same way I want the viewer to perceive my pictures.

Life is about meetings and meetings happen constantly in life. Meetings are meetings between people, elements, and structures and in a higher context meeting between existences on a mental and metaphysical level. The title “Møder” / “Meetings” embrace in its simplicity all my photographic why I have defined this as the overall life title for all my projects.

Meetings are small and fine and meetings are violent and powerful.  

In Meetings I met life and through Meetings I live my life.

The pictures are for sale in limited numbers.
90x120cm (plate#13) numbered 1-5  DKK18.500
“A2” app. 42x59cm (plate#1-PH – plate#12), numbered 1-10 DKK4.500
20x30cm (plate#14 – plate#16-PH) un-numbered DKK1.500

Ordering/information/contact: ole@jauch.dk or cell +4553541650 

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem